Kristiansand og omegn boligsalgsrapport

Bestilling Boligsalgsrapport

Opplysninger om deg som kunde:
Fornavn
Etternavn
Gateadresse/veinavn:
Postnummer
By
E-post
Telefon
Mobil
Opplysninger om boligen som skal besiktiges
Samme adresse som over
Gateadresse/veinavn:
Postnummer
By
E-post
Telefon
Matrikkelopplysninger
Gårdsnummer
Bruksnummer
Eventuell andelsnr eller seksjonsnr
Type boligsalgsrapport

BSR 2 basert på NS 3600 (Ny, og langt mer omfattende boligsalgsrapport)

Type bolig

Bilkostnader (kr. 187.50)

Fakturagebyr (kr. 70)

BRS2 Dokumentpakke (kr. 2000)

Oppdraget forutsetter obligatorisk innhenting av opplysninger fra kommunen/teknisk etat om eventuell ferdigattest, brukstillatelse, approbasjon, rammetillatelse, snitt-, plan-, og fasadetegninger og lignende. Alle dokumentene fra kommunen skal være signert/stemplet.

Verditakst (kr. 1000)
Hulltakning anbefales utført for best mulig undersøkelse av tilstand. Bortvalg av dette gir ikke prisavslag i oppdraget.
Skriv gjerne litt om oppdraget her
Hvilke tidspunkt passer best for deg? Trykk på kalenderen til høyre for valg
Legg ved dokumenter

Ordresum inkl. reisekostnader (bom / ferge utgifter - kommer i tillegg) kr. 0 Inkl. Mva

En Boligsalgsrapport er en fullverdig rapport på din Bolig